Welkom op de website van de Zand-Loper,
praktijk voor kindtherapie, gezinsbegeleiding en psychotherapie!

Praktijk de Zand-Loper is een privépraktijk die erop gericht is psychosociale hulp te bieden aan jong en oud. In de praktijk kunnen kinderen, tieners, ouders, koppels, … terecht bij één van onze deskundige therapeuten. Elk van onze therapeuten is gespecialiseerd in een welbepaald vakgebied. De Zand-Loper tracht met dit concept een kwalitatief antwoord te bieden op een diversiteit van hulpvragen.

Deze website heeft als doel een algemeen beeld te schetsen van de werking van onze praktijk. Voor verdere vragen en informatie kan u steeds terecht bij één van onze therapeuten (cfr. contact).

 

De Zand-Loper © Zandstraat 229 te 9170 Sint-Pauwels